Ponuka
umelecká agentúra, hostesing, modeling, fotomodeling

Žiadosť o ukončenie spolupráce | postup

Z dôvodu efektívnej spolupráce si prosím podmienky a postup prečítajte pozorne a celý, duplicitné otázky nebudú zodpovedané


  • ak nebolo pri podpise Zmluvy dohodnuté inak, dovoľte nám prosím pripomenúť Vám, že na základe vzájomne dohodnutých a odsúhlasených podmienok stanovených v Zmluve je v platnosti jednomesačná výpovedná lehota, 
  • dátum ukončenia je možný od v poradí 2. dátumu Vašej splatnosti
    (napr. ak by dnes bolo 09.03. a Váš dátum splatnosti je 13 deň v mesiaci ukončenie nie je 13.03., ale spolupráca bude ukončená od 13.04.,
  • z dôvodu efektívnej práce sa všetky ukončené prezentácie sťahujú zo stránok vždy iba v pondelok, čiže prvý pondelok po dátume ukončenia (napr. ak bude dátum ukončenia 13.04. a je streda, prezentácia sa sťahuje v pondelok 18.04.),
  • počas celej tejto doby Vám budú i naďalej posielané ponuky od klientov, či ich budete prijímať, alebo nie je na Vás, 
  • ak máte záujem o okamžité stiahnutie Vašej prezentácie je to možne iba po úhrade celej sumy vo výške, ak by sme stiahli prezentáciu skôr, ide z našej strany o porušenie zmluvných podmienok a je dôvod na neuhradenie poplatku,
  • po obdržaní Vašej žiadosti dostane mailom potvrdenie s podrobným rozpisom dátumov a platieb, ten si pozorne uschovajte
  • žiadny iný doklad nie je potrebné podpisovať, chodiť osobne, alebo niečo posielať pošto
  • naša agentúra Vám ponúka i možnosť prerušenia spolupráce, v tomto období nehradíte poplatok, viac info tu.

Dovoľte nám v rámci skvalitňovania našich služieb spýtať sa na dôvod ukončenia spolupráce. Veľmi nám záleží na efektívnom fungovaní firmy.