Ďakujeme ...

    Vašu registráciu sme prijali, zaradíme Vás do našej datázy a v prípade záujmu zo strany klienta | spoločnosti Vás bude s pracovnou ponukou kontaktovať priamo na Váš mail. Pre úspešnú registráciu je potrebné pridať si nás medzi Vašich priateľov na FB. Budete mať vďaka tomu prístup k aktuálnym pracovným ponukám. FACEBOOK - ART agency